สื่อดิจิทัล ปี 2563

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนไปกับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช. Teaching and Learning Innovation Center (TLIC)

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

โดย..อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงไหม่
ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวชสำอางจากสารสกัดดอกไม้สีเหลืองและข้าวสีแดง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

โดย..ศาสตราจารย์ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” Universal Design Center – CMU ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2563โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกความร่วมมือหลายสาขาวิชา มช. ต่อยอดนวัตกรรมสารสกัดน้ำมันทหารเสือ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

โดย..รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Gate

วันที่ 29 กันยายน 2563

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์เสรีรัฐ
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟ้าทะลายโจร กับการรักษาอาการหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ

วันที่ 23 กันยายน 2563

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ที่ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 22 กันยายน 2563

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลีจินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นวัตกรรมน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

วันที่ 20 กันยายน 2563

โดย..ศาสตราจารย์ ดร.พรงามเดชเกรียงไกรกุล
ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาการชา สัญญาณเตือนสุขภาพ

วันที่ 16 กันยายน 63

โดย..กภ.ธีรภัทร์ทัศนศรีวรการ
คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. มุ่งพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เตรียมพบกับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์กีฬาแห่งใหม่ ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร

วันที่ 15 กันยายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ประเสริฐฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือ เพื่อใช้เป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ อันเป็นสาเหตุของสิว ต้านอนุมูลอิสระ พร้อมลดริ้วรอย

วันที่ 13 กันยายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระดูกสันหลังคด ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

วันที่ 9 กันยายน 63

โดย..นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ
คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. ผนึกกำลัง สวก. ต่อยอดโครงการวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่ 8 กันยายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. มุ่งผสานความร่วมมือ นำองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบแทนสู่สังคม

วันที่ 2 กันยายน 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญแสวงรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสุขในการทำงาน (Happiness in Workplace)

วันที่ 26 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวชภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรมกับการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า

วันที่ 25 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

NSP FAIR 2020

วันที่ 23 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะทองมุณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสุขในการทำงาน (Happiness in Workplace)

วันที่ 19 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวชภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เปิด 4 ห้องปฏิบัติการ นำเทคโนโลยีทันสมัย ให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และชุมชน ร่วมผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญแสวงรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

chiangmai i miss you

วันที่ 9 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ที่ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 7 สิงหาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลีจินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาการชา สัญญาณเตือนบอกโรค

วันที่ 5 สิงหาคม 63

โดย..กภ.ธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

วันที่ 4 สิงหาคม 63

โดย..นางนฤมล พูลเพียร
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยตรวจรักษา งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สานสัมพันธ์ลูกช้าง นำพลังนักศึกษาเก่า มช.ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 63

โดย..นางนฤมล พูลเพียร
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยตรวจรักษา งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจ้างงานประชาชน

วันที่ 31 กรกฎาคม 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ 
ผู้จัดการโครงการจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

วันที่ 28 กรกฎาคม 63

โดย..อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อว จ้างงานประชาชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ 
ผู้จัดการโครงการจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาหารชะลอวัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 63

โดย..คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขึ้นท้าวทั้งสี่ : พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาลซึ่งชาวล้านนามักทำทุกครั้งที่จะประกอบพิธีมงคล

วันที่ 15 กรกฎาคม 63

โดย..อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Healthy CMU ส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 63

โดย..รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพเอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรมกับการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนา

วันที่ 24 มิถุนายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai Gastronomy Culture

วันที่ 21 มิถุนายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนาพิมลศิริผล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนาพิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Green Product มาตรฐานตัว G ของผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 มิถุนายน 63

โดย..นางนิตยามหาไชยวงศ์
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้านฝ้ายแกมไหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระดูกสันหลังคด ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

วันที่ 17 มิถุนายน 63

โดย..นางสาวมทิตาแก้วสุทธิ
นักกายภาพบำบัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MA CMU Project

วันที่ 7 มิถุนายน 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ดร.เกรียงไกร​ ทองก้อน ​
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ​ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองประธานคณะทำงานโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน(Ma CMU Project)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการดูแลนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID - 19

วันที่ 3 มิถุนายน 63

โดย..รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เหมี้ยง ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านๆแต่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร

วันที่ 29 พฤษภาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชาย โขนงนุช
ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเหมี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

วันที่ 22 พฤษภาคม 63

โดย..อาจารย์ ดร.ปรียานุช วุฒิชูประดิษฐ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. ดูแลความเป็นอยู่นักศึกษาในหอพักในรูปแบบ New Normal

วันที่ 17 พฤษภาคม 63

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์สุวรรณประพิศ
ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Self Health Check for COVID-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 63

โดย..ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรมกับการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 63

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด 19

วันที่ 10 พฤษภาคม 63

โดย..ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช.เป็นอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียน ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

วันที่ พฤษภาคม 63
โดย..รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สานสัมพันธ์ลูกช้าง นำพลังนักศึกษาเก่า มช. ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
โดย..นางนฤมล พูลเพียร
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ถ่ายทอดบริการวิชาการเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ถ่ายทอดบริการวิชาการเพื่อชุมชน
วันที่ 26 เมษายน 2563

ดูสื่อดิจิทัลทั้งหมด