55 ปี มช. รุ่น 5 รหัส 11

  • ข่าวนักศึกษาเก่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มช.รุ่น 5 รหัส 11 มอบพระรูปและตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมอุปกรณ์เข้าหอธรรมทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดี เลขานุการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่น 5 รหัส 11 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลาที่ผ่านมา”  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมศูนย์หารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “กินในมอ” สถานที่ก่อสร้าง “หอธรรมทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ ห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินทร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมนิทรรศการในหอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนนั่งรถไฟฟ้าชมบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความรัก ความผูกพันธ์และอบอุ่นที่ได้มาเยี่ยมเยือนรั้วสีม่วง วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
.
ภาพเพิ่มเติม...