มช.สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “ทองกวาวบานแล้วที่เมืองตรัง”

  • ข่าวนักศึกษาเก่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน มช.สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “ทองกวาวบานแล้วที่เมืองตรัง” โดย ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาเก่า การจัดหาทุนสำหรับการทำกิจกรรมของทางนักศึกษา และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดความผูกพันธ์รักและคิดถึงต่อมหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์สมโภช กังวานเวชกุล ประธานชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตรัง ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนักศึกษาเก่าในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องภัทธพร โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
.
ภาพข่าวเพิ่มเติม....