พิธีทำบุญศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

  • ข่าวผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม อดีตรองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ บริเวณศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566.
อ่านข่าวเพิ่มเติม