“60 ปี กลับมาหากัน” มช.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  • ข่าวนักศึกษาเก่า

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “60 ปี กลับมาหากัน” มช.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาเก่า การจัดหาทุนสำหรับการทำกิจกรรมของทางนักศึกษา และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดความผูกพันธ์รักและคิดถึงต่อมหาวิทยาลัย โดยมี นายวสันต์ กิตติกุล รหัส 08 นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาเก่าในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงาน ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
.
.
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/