มช. ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่ผู้บริหาร CM108.com

  • ข่าวผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณนราธิป หิรัญวุฒิกุล ผู้บริหารเพจเฟซบุ๊กจังหวัดเชียงใหม่ CM108.com ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 3 วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 กันยายน 2566