"งานคอนเสิร์ตเปิดหมวก CMU 60 ปี & ราตรีอ่างแก้ว@พิษณุโลก"

  • Alumni News

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "งานคอนเสิร์ตเปิดหมวก CMU 60 ปี & ราตรีอ่างแก้ว@พิษณุโลก" เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่ รุ่นน้อง ชาว มช. ภายในจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้งาน “ราตรีอ่างแก้วพิษณุโลก 2567” โดยมี อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นักศึกษาเก่า คณะรัฐศาสตร์ฯ รหัส 17) ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายทรงพล วิชัยขัทคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ (นักศึกษาเก่า คณะรัฐศาสตร์ฯ รหัส 26) ภายในงานมีศิลปินรับเชิญ HEART สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และอ๊อด WINDOWS ในบรรยากาศคอนเสิร์ตสนุกสนาน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลง มช.รำลึก ร่มแดนช้าง เพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยกัน ซึ่งมีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ร้าน GOD Cafe หลัง Swensense บขส.1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.

https://cmu.ac.th/th/article/1f9cabd7-2caf-4e15-ad98-0bb76c7ce624