• Alumni News

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคม/ชมรม นักศึกษาเก่า มช. ทุกจังหวัด ทุกคณะ และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงาน "ลูกจ๊างฮ่วมใจ๋ สูมาคารวะ คณาจารย์อาวุโส” พิธีมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

https://cmu.ac.th/th/article/74e2e760-1659-4403-a4a4-a7b4d787447c